Zelená úsporám

Program Ministerstva ŽP zaměřený na úsporu energie a využití obnovitelných zdrojů na vytápění v rodinných a bytových domech. Naše společnost je registrovaná v databázi Seznamu odborných dodavatelů (SOD). Poradíme Vám, jak získat dotace a zajistíme potřebné dokumenty včetně výpočtů.

V rámci zpracování projektové dokumentace (tepelně technických výpočtů) zajišťujeme výpočty měrné roční potřeby tepla na vytápění a provádíme stavebně technické posouzení budov potřebné jako příloha žádosti o dotaci pro komplexní zateplení obálky budovy k dosažení nizkoenergetického standardu nebo pro kvalitní zateplení vybraných částí bytových domů (dílčí zateplení).

Nabídka

Aktuality

 

Otevření nového míchacího centra

Od 1. září je pro naše zákazníky otevřené nové míchací centrum barev a omítek v Ruprechtické ulici. Do 24 hodin vám namícháme požadovaný odstín do interiéru i na fasádu.

Více
 
Archiv aktualit

Partner

 

Zelená úsporám - Dotace, zateplování, okna, fasády, kotle, solární panely

   
EOTA