Zelená úsporám

Program Ministerstva ŽP zaměřený na úsporu energie a využití obnovitelných zdrojů na vytápění v rodinných a bytových domech. Naše společnost je registrovaná v databázi Seznamu odborných dodavatelů (SOD). Poradíme Vám, jak získat dotace a zajistíme potřebné dokumenty včetně výpočtů.

V rámci zpracování projektové dokumentace (tepelně technických výpočtů) zajišťujeme výpočty měrné roční potřeby tepla na vytápění a provádíme stavebně technické posouzení budov potřebné jako příloha žádosti o dotaci pro komplexní zateplení obálky budovy k dosažení nizkoenergetického standardu nebo pro kvalitní zateplení vybraných částí bytových domů (dílčí zateplení).

   
EOTA