Technické dozory

Poskytujeme služby v technickém dozorování a zastupování investora při realizaci stavebních děl, rekonstrukčních pracích nebo dílčích opravách stavebního charakteru.
Provádíme ekonomické analýzy staveb, rozbor skutečně provedených prací, věcné i finanční kontroly fakturací.

   
EOTA